Idź do

Sprawozdania z zakresu udostępniania GPN dla turystyki

Szacunkowa liczba turystów odwiedzających Gorczański Park Narodowy:
- 2015 - ok. 80 000 osób
- 2016 - 80 000
- 2017 - 90 000
- 2018 - 90 000
- 2019 - 90 000
- 2020 - 130 000
- 2021 - 155 000
- 2022 - 110 000