Idź do

Ogólna informacja o warunkach turystycznych

Łagodne grzbiety i atrakcyjne widokowo polany zachęcają do wycieczek po Gorcach. Stosunkowa niewielka wysokość szczytów nad poziom można nie zwalnia nas z przygotowania do górskiej wycieczki. Przed każdą wędrówką należy sprawdzić pogodę, która w górach bywa zmienna oraz zaplanować trasę wycieczki uwzględniając swoje możliwości.

Na szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych zamontowane są urządzenia infrastruktury technicznej, które zapobiegają erozji szlaków lub ułatwiają wędrówkę w zabagnionych miejscach. Stopnie, progi, sączki i dyliny mogą być śliskie, a nieuważne stawienie kroków może zakończyć się upadkiem. Poruszanie się w niesprzyjających warunkach atmosferycznych (wiatr, opady śniegu, okiść śniegowa, burza, gwałtowana ulewa) grozi również niebezpieczeństwem wskutek upadku gałęzi i  wiatrołomów.

Podstawowe informacje

Poruszając się po parku narodowym stosujmy zasady odpowiedzialnej turystyki „leave no trace” (nie zostawiaj śladu), co oznacza poszanowanie zasad obowiązujących na danym terenie, tak aby nasza obecność nie wpływała negatywnie na gorczańską przyrodę. Podczas wędrówki przestrzegaj regulaminu dla odwiedzających GPN oraz stosuj się do zaleceń rozmieszczonych w terenie. Pamiętaj, że jesteś w parku narodowym i ochrona przyrody jest tu priorytetem.

Jesteś w parku narodowym!

Odwiedzając park narodowy zapoznaj się z kilkoma podstawowymi zasadami:

 • Jesteś na obszarze chronionym, zachowuj się tak, aby nie przeszkadzać jego mieszkańcom i innym turystom.
 • Szanuj przyrodę: nie niszcz i nie zrywaj roślin, nie śmieć, nie płosz i nie dokarmiaj zwierząt.
 • Nie niszcz pozostałości kultury materialnej i elementów infrastruktury turystycznej.
 • Poruszaj się tylko wyznaczonymi szlakami i zgodnie z ich przeznaczeniem. Park narodowy to nie park rowerowy, ani tor saneczkowy.
 • Na terenie Parku obowiązuje zakaz rozpalania ognisk i biwakowania, z wyjątkiem wyznaczonych miejsc biwakowych Oberówka i Trusiówka oraz miejsca ogniskowego przy Gajówce Mikołaja.  
 • Dla własnego bezpieczeństwa poruszaj się po terenie od świtu do zmierzchu. Nocna turystyka to zagrożenie również dla zwierząt, ponieważ utrudnia im swobodne przemieszczanie się, żerowanie i wychowywanie młodych.
 • Dbaj o własne bezpieczeństwo, dostosuj trasę do warunków pogodowych i swoich możliwości.
 • W telefonie wprowadź nr alarmowy w górach, tj. 601 100 300, który obsługuje TOPR/GOPR oraz zainstaluj  aplikację RATUNEK.
 • Obserwuj i ucz się! Wizyta w parku to okazja do poznania przyrody.
Nie zostawiaj śladu - "leave no trace"
 1. Planuj i przygotuj się odpowiednio. Zapoznaj się z przepisami oraz uwarunkowaniami terenu, w jaki się wybierasz. Regulamin dla odwiedzających to nie tylko zakazy i nakazy mające na celu ochronę gorczańskiej przyrody, ale również troska o bezpieczeństwo turystów. Korzystaj mądrze z nowych technologii, aplikacje mapowe i pogodowe są bardzo pomocne, nie zastąpią nigdy jednak obserwacji zmieniających się dynamicznie warunków atmosferycznych czy tradycyjnej mapy.
 2. Wędrowanie i biwakowanie. W parku narodowym poruszaj się tylko wyznaczonymi szlakami ze względu na ochronę przyrody i własne bezpieczeństwo. Biwakowanie możliwe jest wyłącznie na przygotowanych i odpowiednio oznaczonych miejscach. 
 3. Zabierz swoje śmieci. Spawa oczywista, jednak nie dla wszystkich. Wszystkie odpadki, również organiczne (zwierzęta poradzą sobie bez dokarmiania!) zapakuj do plecaka i wyrzuć do odpowiednich pojemników. Załatwiając potrzeby fizjologiczne staraj się zakopać swoje ślady, a środki higieniczne zabierz ze sobą.
 4. Zostaw miejsce w takim stanie jak zastałeś. Najlepszą pamiątką z wycieczki będą zdjęcia. Rośliny, a nawet kamienie, szczególnie atrakcyjny flisz karpacki, niech zostaną na swoim miejscu.
 5. Minimalizuj wpływ ognia. Na terenie parku narodowego można rozpalać ogniska jedynie w wyznaczonych stanowiskach w obrębie miejsc biwakowych. Używając ognia na innych terenach leśnych pamiętaj, że nieroztropne zachowanie może przynieść ogromne straty przyrodzie i stwarzać zagrożenie dla życia ludzi.
 6. Szanuj dzikie życie. Gorce są ostoją wielu gatunków zwierząt, swoje miejsce od wieków mają tutaj m.in.. głuszce i rysie. Nie zakłócaj im spokoju szukając skrótów czy organizując noce wycieczki. Wiele gatunków jest aktywnych właśnie w nocy i zostaw tę porę dla nich.  
 7. Pamiętaj o innych. Szlaki turystyczne są dla różnego typu turystów, korzystaj z nich zgodnie z przeznaczeniem. Poruszając się rowerem lub na nartach ustąp pierwszeństwa pieszym. Szlaki to nie parki rowerowe czy stoki narciarskie. Szanuj innych turystów.

Jak poruszać się po parku narodowym

Na terenie parku narodowego można poruszać się wyłącznie po wyznaczonych szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych. Pamiętaj, że takie miejsca powstały w celu ochrony przyrody, dlaczego ważne jest aby poruszać się tylko oznakowanymi szlakami i ścieżkami. Uszanuj gorczańską przyrodę i nie zakłócaj spokoju bytującym tu zwierzętom. 

Park narodowy można zwiedzać na wiele sposobów: pieszo, rowerem, konno oraz przy sprzyjających warunkach zimowych na nartach. Przed wyruszeniem na szlak należy zapoznać się z ich przeznaczeniem, tylko wybrane szlaki piesze są szlakami rowerowymi czy konnymi!

Regulamin dla odwiedzających

Turystyka odpowiedzialna