Idź do

Lista konkursów (0)

Sortowanie:

2022 r. „Gorczańska wiosna – opowieść w odcinkach”

8 czerwca 2022r. w Ośrodku Edukacyjnym Gorczańskiego Parku Narodowego odbyło się podsumowanie tegorocznego konkursu przyrodniczego pt. „Gorczańska wiosna – opowieść w odcinkach”. Celem konkursu było zachęcenie dzieci i młodzieży do uważnego obserwowania przyrody i świadomego śledzenia zmian, które w okresie od marca do maja są bardzo dynamiczne. W tym wyjątkowym okresie, życie w przyrodzie nabiera tempa, kolorów i kształtów. Uczestnik konkursu miał za zadanie wybrać jeden obiekt przyrodniczy, przeprowadzić cykl obserwacji, udokumentować je zdjęciami, opisać i opracować prezentację, która stanowiła pracą konkursową. 

Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach wiekowych: 

Kategoria I  - klasy IV - VI

Kategoria II - klasy VII - VIII

Do konkursu zgłoszono 35 uczniów z 13 szkół podstawowych. Ostatecznie wpłynęło 30 prac konkursowych. Laureatami konkursu zostali:

Kategoria I:

I miejsce Szymon Sięka ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Nowym Targu – 16 pkt za pracę „Akta sprawy o kryptonimie Gorczańska wiosna”. 

II miejsce Marcin Kuzak ze Szkoły Podstawowej w Kamionce Małej – 14,3 pkt  za pracę „Buk zwyczajny”. 

III miejsce Patryk Banik  z Zespołu Placówek Oświatowych w Podobinie – 13,7 pkt za pracę „Wiosenne spotkania z żabą trawną”. 

Kategoria II:

I miejsce Sylwia Wacławik z Zespołu Placówek Oświatowych w Podobinie  – 12,3 pkt za pracę „Stawy dworskie”. 

II miejsce Bartosz Olszewski ze Szkoły Podstawowej w Porębie Wielkiej – 11,7 pkt  za pracę „Szafran spiski”. 

III miejsce Karolina Rachwalik z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Ochotnicy Dolnej - Młynne – 10,7 pkt  za pracę „Buk zwyczajny”. 

Laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Gorczański Park Narodowy. Wszystkim uczestnikom zmagań konkursowych gratulujemy i zachęcamy do samodzielnych obserwacji. Osobiste odkrywanie i dokumentowanie zmian zachodzących w przyrodzie może być wspaniałą przygodą, co w efekcie pomoże lepiej zrozumieć świat przyrody wokół Nas.

2021 "Ssaki duże i małe w Gorczańskim Parku Narodowym"

15 czerwca 2021 r. odbył sie (on-line) konkurs Gorczańskiego Parku Narodowego pt. "Ssaki duże i małe w Gorczańskim Parku Narodowym". Celem konkursu było zachęcenie młodzieży do poznania biologii i ekologii wybranych gatunków ssaków oraz uwrażliwienie na problemy ochrony przyrody, w szczególności na ochronę siedlisk przyrodniczych i korytarzy ekologicznych. Konkurs przeprowadzono w dwóch kategoriach wiekowych: 

Kategoria I  - klasy V - VI

Kategoria II - klasy VII - VIII

W konkursie wzięło udział 39 uczniów z 25 szkół podstawowych.

Do rywalizacji w kategorii I przystąpiło 20 uczniów, a w kategorii II – 19. Ich zadaniem było rozwiązanie testu składającego się z 30 pytań zamkniętych oraz rozpoznawanie gatunków na podstawie zdjęć. Laureatami konkursu zostali:

Kategoria I:

1. Karolina Łukaszczyk ze Szkoły Podstawowej im. Augustyna Suskiego w Szaflarach

2. Wanda Szydło ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Łazach

3. Natalia Kraska ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mszanie Górnej

Kategoria II:

1. Zofia Filas ze Szkoły Podstawowej im. Andrzeja Skupnia-Florka w Gliczarowie Górnym

2. równorzędne drugie miejsce, z jednakową liczbą punktów:

     - Emilia Majerczyk z Zespołu Placówek Oświatowych w Koninie

     - Jakub Macuga z Zespołu Szkoły i Przedszkola w Olszówce

Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowe upominki, a laureaci nagrody rzeczowe ufundowane przez Gorczański Park Narodowy. Wszystkim biorącym udział w zmaganiach konkursowych jeszcze raz gratulujemy i zachęcamy do samodzielnych obserwacji oraz poszerzania wiedzy o zwierzętach żyjących w naszym otoczeniu.

2019 "Płazy i gady w naszym otoczeniu"

16 maja 2019 r. w Ośrodku Edukacyjnym Gorczańskiego Parku Narodowego w Porębie Wielkiej  odbył się konkurs dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów pod hasłem – „Płazy i gady w naszym otoczeniu”.  Celem konkursu było  zachęcenie dzieci i młodzieży do poznania biologii wybranych gatunków oraz uświadomienie, jak ważną rolę pełnią w naszym środowisku, a poprzez zdobytą wiedzę zweryfikowanie fałszywych opinii i wzbudzenie bardziej przyjaznego nastawienia do tych zwierząt.

Zmagania konkursowe odbywały się w dwóch kategoriach wiekowych:

Kategoria I – Szkoła Podstawowa klasy V-VI

Kategoria II – Szkoła Podstawowa Klasy VII-VIII oraz Gimnazjum

Do rywalizacji w kategorii I przystąpiło 30 uczniów, a w kategorii II – 22. Ich zadaniem było rozwiązanie testu składającego się z 30 pytań oraz rozpoznawanie gatunków na podstawie zdjęć. Laureatami konkursu zostali:

Kategoria I:

1. Kamil Przechrzta ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawie

2. Gabriela Oleksy ze Szkoły Podstawowej w Glisnem

3. równorzędne trzecie miejsce, z jednakową liczbą punktów:

     - Radosław Fałdziński ze Szkoły Podstawowej w Rabie Niżnej

     - Leon Giba ze Szkoły Podstawowej w Woli Batorskiej

Kategoria II:

1. Szczepan Przybytek ze Szkoły Podstawowej w Dobrej

2. równorzędne drugie miejsce, z jednakową liczbą punktów:

     - Dawid Giemzik ze Szkoły Podstawowej im. JPII w Ochotnicy Dolnej

     - Kacper Jasek ze Szkoły Podstawowej w Niedźwiedziu

Poza konkursem głównym, dla chętnych, odbyła się konkurencja dodatkowa – „Rozpoznawanie głosów płazów”, do której zgłosiło się 17 uczniów, spośród których aż troje uzyskało maksymalną liczbę punktów:

1. Agnieszka Bandyk ze Szkoły Podstawowej w Ochotnicy Dolnej - Skrodne

2. Katarzyna Mizera ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Nowym Targu

3. Mateusz Dudzik z Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowie

Każdy uczestnik konkursu otrzymał pamiątkowe upominki, a laureaci nagrody rzeczowe ufundowane przez Gorczański Park Narodowy. Wszystkim biorącym udział w zmaganiach konkursowych jeszcze raz gratulujemy i zachęcamy do samodzielnych obserwacji oraz poszerzania wiedzy o płazach i gadach żyjących w naszym otoczeniu.