Idź do
Oferta wydawnicza GPN jest przygotowana z myślą o wszystkich, którzy przybywając w Gorce chcą łączyć turystykę z poznawaniem przyrody oraz historii i kultury materialnej Gorców. Dzięki różnorodności naszych publikacji każdy może tutaj znaleźć coś dla siebie.

Nasze wydawnictwa można nabyć:

- w Ośrodku Edukacyjnym GPN w Porębie Wielkiej, od poniedziałku do piątku, w godz.: 8.00 – 15.00
- przesyłką pocztową; zamówienie należy napisać na adres gpn@gorcepn.pl lub pocztą tradycyjną na adres GPN; po wpłacie na konto GPN wysyłamy paczkę z fakturą (nabywca pokrywa koszty przesyłki);
- w punktach sprzedaży GPN - w Koninkach oraz w Lubomierzu Rzekach na polanie Trusiówka - tylko w sezonie turystycznym
Jan Loch. 
Cena: 4,00 zł

Przewodnik po ścieżce edukacyjnej wokół dyrekcji GPN w Porębie Wielkiej. Łączy treści przyrodnicze i historyczne. Jest adresowany do odwiedzających Porębę Wielką i siedzibę Parku. Przedstawia przeszłość parku podworskiego, dworu i rodziny właścicieli na tle kilkusetletniej historii terenu. Miłośnicy przyrody znajdą w przewodniku opis unikatowego grądu lipowego, poznają dzikie rośliny użytkowe.
Krystyna Popko-Tomasiewicz

Przewodnik przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji dla osób korzystających z oferty edukacyjnej GPN.

Nowe wydanie przewodnika opisującego jedną z piękniejszych tras w Gorcach prowadzącą przez buczyny na polanę Podskały. Zawiera liczne ciekawostki związane z historią szałaśnictwa oraz zwyczajami pasterskimi. Zainteresowani budownictwem regionalnym poznają detale architektoniczne szałasów zagórzańskich. Miłośnicy przyrody znajdą w przewodniku kilka interesujących zagadnień, m.in. dotyczących roli buka jako gatunku lasotwórczego, znaczenia martwych drzew w życiu lasu.
Jan Loch, Ewa Strauchmann
cena: 4,00 zł

Przewodnik opisuje trasę wytyczoną w rejonie wsi Ochotnica. Najbardziej znanym miejsce na ścieżce edukacyjnej jest "Uroczysko Pamięci po Przechybką" - miejsce katastrofy bombowca amerykańskiego typu Liberatot B-24J w 1944 roku. W przewodniku znajduje się obszeny opis tego wydarzenia. Ponadto, książeczka zawiera informacje o walorach gorczańskich lasów, łąk reglowych oraz historii osadnictwa.
Marek Kurzeja
Przewodnik przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji dla osób korzystających z oferty edukacyjnej GPN.

 Nowe wydanie przewodnika opisującego walory najdłuższej i najbardziej dzikiej rzeki w Gorcach. Ciekawsze zagadnienia to m.in. biologia i ochrona płazów, ekosystemy leśne, roślinności nadpotokowej i geologia Gorców. Zainteresowani historią z przyjemnością przeczytają o dawnym gospodarowaniu w gorczańskich lasach. Dla wielu czytelników interesującą ciekawostką będzie opis „Papieżówki” – schronu, w którym 1978 roku przebywał kardynał Karol Wojtyła.
Marek Kurzeja, Jan Loch, Ewa Strauchmann. 
Wydanie II - Cena: 4,00 zł

Przewodnik zawiera treści o bardzo różnorodnej tematyce. Wśród zagadnień przyrodniczych do ciekawszych należą: dynamiczne życie górnoreglowego boru świerkowego, bogactwo szaty roślinnej na polanach oraz roślinność torfowiska wysokiego. Na tle pozostałych przewodników wyróżnia się bogactwem treści historycznych, szczególnie dotyczących działań partyzanckich w Gorcach podczas II wojny światowej.
Ewa Strauchmann. 
Cena: 4,00 zł

Przewodnik opisuje trasę biegnącą z Koninek grzbietem Bukowiny na Turbaczyk – jedno z piękniejszych miejsc widokowych w Gorcach. Polecany szczególnie osobom, które interesują się wzajemnymi relacjami człowieka i przyrody. Ukazuje różnorodne formy oddziaływania na środowisko przyrodnicze i krajobraz. Zawiera informacje o historii osadnictwa i gospodarowania w górach oraz ciekawostki nazewnicze. Prowadzi przez miejsca związane Władysławem Orkanem, przybliża jego twórczość i biografię.
Jan Loch. 
Cena: 4,00 zł 

Przewodnik adresowany do wypoczywających w Porębie Wielkiej – Koninkach oraz wędrujących szlakiem niebieskim z Koninek na Turbacz. Szczególnie interesujący dla miłośników dzikiej przyrody. Opisuje trasę biegnącą przez obszar historycznego rezerwatu leśnego „Turbacz”. Pomaga dostrzec różnorodność naturalnych środowisk, wprowadza czytelnika w świat puszczy karpackiej bogatej w gatunki roślin i zwierząt. W opisie poszczególnych przystanków znajdują się też ciekawe wiadomości o przyrodzie nieożywionej – pochodzeniu skał budujących Gorce, dynamice potoku górskiego i źródłach mineralnych.
Janusz Tomasiewicz, Antoni Niedośpiał
Przewodnik przeznaczony do bezpłatnej dystrybucji dla osób korzystających z oferty edukacyjnej GPN.

 Przewodnik zawiera treści o różnorodnej tematyce. Do ciekawszych należy opis obserwatorium astronomicznego na Suhorze oraz historia schroniska na Starych Wierchach. W przewodniku znajdziemy też cenne informacje o tradycyjnej architekturze zagórzańskiej oraz wpływie kultury pasterskiej na krajobraz i przyrodę Gorców.
Mariola Stefanik. 
Cena: 4,00 zł 

Przewodnik po ścieżce eduakcyjnej prowadzącej wokół doliny Łopusznej, przez miejsca związane z Sewerynem Goszczyńskim – pisarzem romantyzmu, miłośnikiem gór. Przewodnik zawiera różnorodne treści odkrywające przezd czytelnikeim tajemnice gorczańskiej przyrody i wprowadzające w klimat ludowych wierzeń i legend. Ciekawsze zagadnienia to współpraca storczyków z owadami oraz życie i znaczenie grzybów w ekosystemie leśnym.
Marek Kurzeja, Ewa Strauchmann
Cena: 4,00 zł


Przewodnik po ścieżce edukacyjnej łączącej dolinę Łopusznej z grzbietem Bukowiny Waksmundzkiej. Treść przewodnika łączy różnorodne zgadnienia. Są w nim zawarte opisy panoram oraz liczne ciekawostki na temat świata roślin i zwierząt gorczańskiej puszczy i polan reglowych. Osoby zainteresowane historią znajdą w przewodniku informacje o oddziałach partyzanckich, działających w dolinie Łopusznej w latach 1943–1947.
cena: 20,00 zł
 
Komplet przewodników zawiera 10 tytułów, w tym 7 tytułów w nizszej cenie oraz 3 tytuły gratis.