Idź do

Bilet wstępu do GPN

Wstęp na teren Gorczańskiego Parku Narodowego jest płatny. Każdy turysta wchodzący na teren Parku ma obowiązek zakupu biletu wstępu. 

Środki uzyskane z opłat przeznacza się na utrzymanie infrastruktury turystycznej Parku, czystości na szlakach turystycznych oraz na dofinansowanie działalności ratowniczej Grupy Podhalańskiej GOPR.

Z opłat wyłączone są odcinki szlaków biegnące wzdłuż granic parku narodowego, również wejście do parku dworskiego hr. Wodzickich w Porębie Wielkiej jest bezpłatne.

Kupując bilet można skorzystać ze zniżek ujętych w ustawie o ochronie przyrody. Zwolnienie z opłat lub zakup biletu ulgowego przysługuje po okazaniu odpowiedniego dokumentu potwierdzającego spełnienie określonych warunków.
Aplikacja mPay Zobacz więcej

Szlaki GPN

Cennik opłat za wstęp i udostępnianie terenu GPN