Idź do

Szlaki rowerowe

Gorczański Park Narodowy jest atrakcyjnym miejscem do uprawiana turystyki rowerowej. Istniejąca sieć szlaków pozwala dobrze poznać jego teren. Poruszając się po Parku stosujmy zasady odpowiedzialnej turystyki „leave no trace” (nie zostawiaj śladu), co oznacza poszanowanie zasad obowiązujących na danym terenie, tak aby nasza obecność nie wpływała negatywnie na gorczańską przyrodę. 

Szlaki GPN udostępnione do ruchu rowerowego:
  • polana Potasznia (Konina) - Pasieka - polana Hucisko (Koninki),
  • polana Hucisko (Koninki) – dolina Olszowego Potoku - Tobołów - Poręba Górna,
  • polana Hucisko (Koninki) – dolina potoku Turbacz – pod polaną Szałasisko - dolina Olszowego Potoku (Koninki),
  • polana Potasznia (Konina) - Brukowaną Drogą na przełęcz Borek,
  • przełęcz Borek – Schronisko PTTK pod Turbaczem (fragment żółtego szlaku). 
  • niebieskim szlak w dolinie Kamienicy,
  • Stare Wierchy - Obidowiec - Turbacz - polana Gabrowska - Kiczora – Zielenica - przełęcz Knurowską (fragment Głównego Szlaku Beskidzkiego),
  • dolina Kamienicy - polana Jaworzyna Kamienicka – Polana Gabrowska – Turbacz

Szlaki rowerowe na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego zostały połączone ze szlakami rowerowymi wyznaczonymi na terenie sąsiadujących z Parkiem gmin. Umożliwia to zaplanowanie ciekawych wycieczek także poza granicami parku. 

Zgodnie z regulaminem dla odwiedzających GPN, turystyka rowerowa dopuszczalna jest w formie indywidualnej tzn. w grupach do 5 rowerzystów. Park narodowy nie jest bike-parkiem, dlatego ze szlaków należy korzystać zgodnie z ich przeznaczeniem. Nasza obecność na szlaku nie powinna przeszkadzać innym turystom. Na odcinkach, które są jednocześnie szlakami pieszymi, rowerowymi i konnymi pierwszeństwo mają turyści poruszający się pieszo, w drugiej kolejności turyści poruszający się konno i dopiero rowerzyści.

Trasy rowerowe w GPN należą do trudnych i wymagają odpowiednich umiejętności. W terenie szlaki rowerowe oznakowane są białym prostokątem z czarną sylwetką roweru.

Schematyczne mapy szlaków