Idź do

Polityka prywatności

Właścicielem serwisu https://gpn.gov.pl jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska adres: ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa. W celu jak najbardziej efektywnego wykorzystania  treści zamieszczanych na stronie internetowej Gorczańskiego Parku Narodowego wykorzystuje się pliki cookies (tzw. „ciasteczka”). Są to niewielkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, które zapisywane są na Państwa urządzeniach podczas odwiedzin naszej strony internetowej i aktualizowane podczas kolejnych wizyt. Pliki cookies stosujemy w celu dostosowania naszego serwisu do Państwa potrzeb, poprawnego działania strony internetowej, jak również w celach statystycznych.

Na stronie internetowej https://gpn.gov.pl stosujemy pliki cookies:

- cookies „stałe” – są to pliki trwałe, które pozostają w pamięci urządzenia użytkownika do czasu ich ręcznego usunięcia.

- cookies „sesyjne” – są to pliki  tymczasowe, które są przechowywane w pamięci przeglądarki i są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki.

- cookies analityczne/statystyczne – są to pliki pochodzące z narzędzi analitycznych Google i służą do zbierania informacji i prowadzenia statystyk dotyczących źródeł, z jakich użytkownik odwiedzał stronę, na jakie strony się kierował, do których usług się kierował itp.

W celu ograniczenia stosowania plików cookies w większości przeglądarek internetowych można zmienić ustawienia związane z „ciasteczkami”, można kasować pliki cookies z dysku urządzenia, blokować przesyłane pliki lub ustawić ostrzeżenie informujące o możliwości ich zapisania na urządzeniu. Nie dokonanie zmian w ustawieniach przeglądarki oznacza akceptację stosowania „ciasteczek”.

Gorczański Park Narodowy dokłada wszelkich starań, by chronić prywatność użytkowników i bezpieczeństwo przetwarzania ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegające ingerencji osób trzecich w prywatność użytkowników. Dane osobowe użytkowników zawarte w formularzach rejestracyjnych są przetwarzane zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 poz. 1219 z późn. zm.). Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz usunięcia. Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to przysługuje mu prawo do jej wycofania w każdej chwili.

Dane osobowe użytkowników newslettera oraz formularza kontaktowego podawane przez użytkowników podczas rejestracji przetwarzane będą w Gorczańskim Parku Narodowym z siedzibą w Porębie Wielkiej, Poręba Wielka 590, 34 – 735 Niedźwiedź wyłącznie w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych lub kontaktowych dotyczących konkretnych usług i wykorzystywane wyłącznie do tych usług. (np. wnioski o pozwolenie na wjazd pojazdem, wlot dronem na teren GPN, wnioski o udostępnienie badań naukowych, dostęp do informacji publicznej, newsletter itp). Gorczański Park Narodowy będzie się z Państwem kontaktował za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub za pomocą poczty tradycyjnej.

Administratorem danych osobowych jest Gorczański Park Narodowy z siedzibą w Porębie Wielkiej, Poręba Wielka 590, 34 – 735 Niedźwiedź (zwane dalej: Park). Wszelkie informacje związane z przetwarzaniem Państwa danych osobowych uzyskają Państwo od naszego inspektora ochrony danych; tel.: (18) 3317945 W 35 lub pisząc do niego na adres e-mail iod@gorcepn.pl Informujemy również, że przysługuje Państwu wniesienie skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Państwa dane osobowe zebrane na podstawie wyrażonej zgody będą przechowywane do czasu jej wycofania lub wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych. Posiadają Państwo prawo do zmiany lub wycofania danych osobowych. Park nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane w Parku dane osobowe użytkowników mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.

Serwis zwiera odnośniki i linki do innych stron internetowych. Gorczański Park Narodowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu użytkownicy akceptują zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności.

Pytania i wątpliwości w zakresie polityki prywatności użytkownicy mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: iod@gorcepn.pl

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie serwisu.