Idź do

Przyjaciel parku narodowego książeczka zadań

Przyjaciel parku narodowego

Przyjaciel parku narodowego

Jak zostać przyjacielem Gorczańsakiego Parku Narodowego ?

* odbierz książeczkę "Przyjaciel Gorczańskiego Parku Narodowego". Można ją dostać w Ośrodku Edukacyjnym GPN w Porębie Wielkiej, w Gajówce Mikołaja w Łopusznej, w punkcie sprzedaży biletów do GPN w Koninkach, na polu biwakowym Trusiówka w Lubomierzu Rzekach.

* jeśli masz 6 - 8 lat wykonaj przynajmniej 5 zadań z książeczki "Przyjaciel Gorczańskiego Parku Narodowego";

* jeśli masz 9 - 11 lat wykonaj przynajmniej 7 zadań z książeczki "Przyjaciel Gorczańskiego Parku Narodowego";

* weź udział w przynajmniej 1 z oferowanych przez Gorczański Park Narodowy atrakcji;

* po wykonaniu zadań pokaż swoją książeczkę pracownikowi Parku, aby otrzymać dyplom i odznakę;

* złóż uroczyste przyrzeczenie.

 
Program "Przyjaciel parku narodowego" realizowany jest na terenie małopolskich parków narodowych: Babiogórskiego, Gorczańskiego, Magurskiego, Ojcowskiego oraz Tatrzańskiego.

Zapraszamy do korzystania z materiałów edukacyjnych wszystkich parków narodowych realizujących program "Przyjaciel parku narodowego".

"Czym skorupka za młodu nasiąknie…czyli jak pokochać przyrodę żeby ona pokochała nas”

"Czym skorupka za młodu nasiąknie…czyli jak pokochać przyrodę żeby ona pokochała nas” to trzyletni program edukacji środowiskowej przeznaczony do realizacji w klasach I- III szkoły podstawowej, opracowany w GPN. Jest efektem poszukiwania skutecznych form edukacji, które w sposób naturalny budują więź człowieka z przyrodą i dają trwałe efekty w postaci zaangażowania w ochronę środowiska. Główny cel programu - kształtowanie aktywnych postaw przyjaznych dla środowiska- jest osiągany przez rozwijanie dziecięcej wrażliwości na przyrodę i budowanie poczucia odpowiedzialności za jej stan. 

    Program obejmuje 3 lata nauczania zintegrowanego i jest zgodny z podstawą programową tego etapu nauczania. Jego treści są dostosowane do warunków ogólnopolskich, tak by mógł być realizowany w całym kraju. Tematyka kolejnych zajęć jest związana z rocznym cyklem życia przyrody i dotyczy rodzimych gatunków i ekosystemów, z którymi uczniowie spotykają się we własnym otoczeniu. Cykl zajęć dla każdej klasy składa się z 10 tematów, przeznaczonych do realizacji w kolejnych miesiącach roku szkolnego. Wszystkie zajęcia mają charakter interaktywny i są oparte na osobistym doświadczeniu w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Realizacja programu odbywa się w oparciu o wydany drukiem pakiet edukacyjny, zawierający komplet materiałów dla nauczyciela i dla ucznia.