Idź do

Z Turbacza na Jaworzynę Kamienicką

Ścieżka rozpoczyna się w „sercu” Parku – na Hali Długiej. Jej trasa prowadzi przez polanę Gabrowską, Kiczorę na polanę Jaworzyna Kamienicka. Długość ścieżki to ok. 4 km. Przejście trasy i omówienie tematyki dziesięciu przystanków zajmie około 4 godzin.

Odwiedzający zapoznają się z problematyką ochrony przyrody w GPN, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony czynnej polan. Wędrując, zaobserwują różnice w szacie roślinnej polan wypasanych lub koszonych oraz tych, które nie są użytkowane. Zobaczą i poznają zbiorowisko leśne świerczyny górnoreglowej porastającej najwyższe szczyty Gorców.
Szczególną atrakcją ścieżki jest  torfowisko wysokie na Kiczorze.
Ścieżkę polecamy szczególnie osobom zainteresowanym historią użytkowania polan gorczańskich oraz wydarzeniami z okresu II wojny światowej!

Najciekawsze miejsca i obiekty:

  • Hala Długa – tworzą ją trzy polany Wolnica, Wierchy Zarębskie i Hala Wzorowa. Jest jedną z największych i najbogatszych przyrodniczo polan w Gorcach. Kulturowy wypas owiec na Hali Długiej, prowadzony z inicjatywy GPN sprzyja utrzymaniu bogactwa gatunkowego flory. Dużą atrakcją jest szeroki widok na Tatry i Kotlinę Orawsko-Nowotarską.
  • Bacówka na Hali Wzorowej – wypas owiec w Gorcach ma wielowiekową tradycję, jednak w II połowie XX wieku zanikł prawie całkowicie. W 2003 roku owce powróciły na Halę Długą po wcześniejszym wykupieniu polan przez GPN. Stadem opiekuje się baca Krzysztof Gach z Kokoszkowa. Warto odwiedzić bacówkę i spróbować tradycyjnie wyrabianych serów i żętycy. Kulturowy wypas owiec to nie tylko podtrzymywanie tradycji, ale też zabieg czynnej ochronny przyrody. Naturalne „koszenie” i nawożenie polan przez owce sprzyja wielu gatunkom roślin, choćby tak chętnie fotografowanym krokusom.
  • torfowisko wysokie na grzebiecie Kiczory (przystanek 8) – powstało na trudno przepuszczalnym podłożu, a zasilane jest wyłącznie przez wody opadowe. Grubość warstwy torfu aktualnie szacuje się na ok. 60 cm. Na wilgotnym, torfowym podłożu występują rzadkie w Gorcach gatunki, m.in.: wełnianka pochwowata i borówka bagienna. Ścieżka w tym miejscu prowadzi po drewnianej kładce i stanowi łącznik pieszych szlaków turystycznych: zielonego i czerwonego.
  • Jaworzyna Kamienicka - jedna z najpiękniejszych gorczańskich polan z widokiem na dolinę Kamienicy, Gorce i Beskid Wyspowy. Kapliczka na polanie, nazywana Bulandową, została zbudowana w 1904 r. na zlecenie – Tomasza Chlipały zwanego Bulandą. Był on najsłynniejszym w Gorcach bacą, uznanym za znachora i czarownika. Z górnej części polany ścieżką spacerową (do przejścia ok. 400 m – droga kończy się i powrót jest tą samą drogą) można dojść do Zbójeckiej Jamy – jaskini o charakterze głębokiej studni. Legenda mówi, że w jaskini ukrywali się zbójnicy oraz pankowie – duchy ziemne, występujące w dawnych ludowych wierzeniach. Inna wieść głosi, że jaskinia połączona jest podziemnym korytarzem z Mogielicą. Jedna z zagubionych owiec Bulandy, właśnie taką drogą miała przejść aż pod Mogielicę.

Sprawdź przebieg na mapie

Nawierzchnia Szlak grzbietowy, drewniane dyliny. Drewniany pomost przy torfowisku.
Uwagi Na odcinku Turbacz - Kiczora (przystanek nr 7) udostępniona do wędrówki z psem.
Trasa: Hala Wolnica – Widok na zbocza Kudłonia | mapa-turystyczna.pl
Trasa na stronie mapa-turystyczna.pl