Idź do

Turystyka narciarska 

Turystyka narciarska w odróżnieniu od narciarstwa rekreacyjnego łączy w sobie wypoczynek czynny i krajoznawstwo. Gruba pokrywa śnieżna niezbędna dla jej uprawiania stanowi jednocześnie warstwę ochronną dla gleby i szaty roślinnej. Dzięki temu ingerencja człowieka w środowisko przyrodnicze jest znikoma. Dla tego rodzaju naszej aktywności oprócz odpowiedniego sprzętu niezbędna jest pokrywa śnieżna o grubości co najmniej 20 cm. 

Turystyka narciarska w Gorczańskim Parku Narodowym:
 • Turystyka narciarska może odbywać się wyłącznie po oznakowanych szlakach pieszych.
 • Na odcinku szlaków, które są jednocześnie szlakami pieszymi i narciarskimi, pierwszeństwo mają turyści poruszający się pieszo.
 • Narciarstwo zjazdowe na terenie Parku może odbywać się wyłącznie na zorganizowanych terenach narciarskich w rozumieniu art. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich. Za zapewnienie bezpieczeństwa na tychże obszarach – zgodnie z art. 19 ust. 1 i 2 – odpowiada zarządzający tym terenem w rozumieniu art. 2 pkt. 12 ww ustawy.
 • Park nie utrzymuje tras turystycznych w okresie zalegania pokrywy śnieżnej oraz nie znakuje dodatkowo takich tras. Park nie ponosi odpowiedzialności za szkody za uprawianie turystyki w takich warunkach.
 • Zabronione jest: dokonywanie ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem poza wyznaczonymi do tego celu szlakami i trasami.
 • Zakaz rozpalania ognisk, biwakowania – z wyjątkiem miejsc biwakowych Trusiówka i Oberówka
 • Ze względów ochrony przyrody i bezpieczeństwa zaleca się poruszać od świtu do zmierzchu. 

Narciarstwo biegowe w okolicach GPN

Gorce
 • amatorsko zakładane ślady w dolinie Kamienicy, w dolinie Olszowego Potoku i potoku Turbacz,
 • przygotowane trasy biegowe:
  • Obidowa - Śladami Olimpijczyków,
  • Klikuszowa - Centrum Narciarstwa Biegowego Gorce,
  • trasy w Nowym Targu: Bór na Czerwonem, Bór Kombinacki, Długa Polana,
  • trasy w gminie Ochotnica Dolna 
  • trasy w Lubomierzu-Rzekach przygotowane przez UKS Gorce Lubomierz Rzeki; 
Beskid Wyspowy
 • trasy narciarskie pod Mogielicą (Zalesie).

Narciarstwo zjazdowe w okolicach GPN

Inne formy turystyki narciarskiej w okolicach:

Gorce: Tobołów Koninki, Lubomierz Ski, Nowy Targ - Długa Polna, Kluszkowce SKI.

Regulamin dla odwiedzających