Idź do

Podstawowe informacje

Wstęp na teren Gorczańskiego Parku Narodowego jest płatny. Każdy turysta wchodzący na teren Parku ma obowiązek zakupu biletu wstępu. 

Środki uzyskane z opłat przeznacza się na utrzymanie infrastruktury turystycznej Parku, czystości na szlakach turystycznych oraz na dofinansowanie działalności ratowniczej Grupy Podhalańskiej GOPR.

Z opłat wyłączone są odcinki szlaków biegnące wzdłuż granic parku narodowego, również wejście do parku dworskiego hr. Wodzickich w Porębie Wielkiej jest bezpłatne.

Kupując bilet można skorzystać ze zniżek ujętych w ustawie o ochronie przyrody. Zwolnienie z opłat lub zakup biletu ulgowego przysługuje po okazaniu odpowiedniego dokumentu potwierdzającego spełnienie określonych warunków.

Opłat za wstęp nie pobiera się od:

  • dzieci w wieku do 7 lat;
  • osób, które posiadają zezwolenie dyrektora parku na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody;
  • uczniów szkół i studentów odbywających zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego;
  • mieszkańców gmin położonych w granicach  parku  narodowego i gmin graniczących z parkiem, tj. gmin wiejskich: Niedźwiedź, Mszana Dolna, Kamienica, Ochotnica Dolna, Nowy Targ i gminy miejsko-wiejskiej Rabka-Zdrój;*
  • członków rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5.12.2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. 2014 poz. 1863) posiadającej ważną Kartę Dużej Rodziny;
  • ratowników górskich oraz ratowników górskich z psem ratowniczym Grupy Podhalańskiej GOPR posiadających ważną legitymację służbową, wykonujących działania ratownicze (w myśl Ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich z dnia 18 sierpnia 2011r.)
* Zwolnienie dotyczy wyłącznie stałych mieszkańców legitymujących się aktualnym dokumentem poświadczającym stale zamieszkanie na terenie jeden z wymienionej gmin. 

Dowodem potwierdzającym zwolnienie z opłaty może być okazanie przy kontroli biletu np. zaświadczenia z urzędu gminu, dowodu osobistego lub prawa jazdy, na których widnieje miejsce zamieszkania, rachunku za prąd lub innego dokumentu potwierdzającego fakt zamieszkania na terenie ww. gmin. Dokumenty mogą być okazane w wersji elektronicznej.

Upoważnionymi do opłat ulgowych za wstęp są: 

  • uczniowie szkół i studenci;
  • emeryci i renciści;
  • osoby niepełnosprawne;
  • żołnierze służby czynnej.

E-BILETY

Cennik opłat za wstęp na teren parku

Szlaki GPN