Idź do

Ogród roślin gorczańskich

Na obszarze zabytkowego założenia parkowego zaprezentowano wybrane elementy flory, charakterystyczne dla Gorczańskiego Parku Narodowego. Na potrzeby prezentacji zbiorowisk roślinnych wskazano teren o łącznej powierzchni ok. 1,5 ha. Ogród roślin gorczańskich o łącznej powierzchni 3,9 ar został zaprojektowany w oparciu o logo GPN, którego symbolem jest salamandra plamista. Sylwetka tego płaza została zaaranżowana jako jednorodna powierzchnia, w której "łatkach" prezentowane są rośliny występujące na terenie Gorców. Ogród otoczony jest przez powierzchnie wysypane żwirem z otoczaków pochodzących z doliny Raby, a całość okala żywopłot bukowy. Uzupełnieniem kompozycji jest trawnik w formie murawy bliźniczkowej.

Zbiorowiska leśne: buczyna karpacka oraz dolnoreglowy bór jodłowo-świerkowy zostały założone na skarpie poniżej budynku dyrekcji GPN. Ich aranżacja została zrealizowana poprzez nasadzenie odpowiednich drzew tj. buk, jodła, świerk, wiąz,klon jawor i roślin zielnych, m.in. czosnek niedźwiedzi, żywiec gruczołowaty, zawilec gajowy, borówka, turzyca leśna oraz paprocie: narecznica samcza i podrzeń żebrowiec.

W ramach projektu odtworzono również sad jabłoniowy, nasadzono 71 szt. nowych drzew. Główne odmiany to: Kosztela, Grochówka, Boiken, Grafsztynek. Zachowane stare drzewa, poddawane są systematycznym zabiegom pielęgnacyjnym, a młode odpowiednio formowane i zabezpieczane przed zgryzaniem przez zwierzęta (sarny, zające).

Ogród gorczański jest częścią projektu „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej na obszarze zabytkowego założenia parkowego w Porębie Wielkiej” który został zrealizowany dzięki dotacji otrzymanej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Projekt realizowano w latach 2017 - 2021.