Idź do
W sąsiedztwie dyrekcji Gorczańskiego Parku Narodowego w Porębie Wielkiej wytyczono ścieżkę „Park podworski hrabiów Wodzickich–góra Chabówka”, która ze względu na swe położenie i dostępność komunikacyjną jest atrakcyjna przez cały rok. Trasa o długości 3 km składa się z dwóch etapów. Na przejście obydwu należy przeznaczyć ok. 3,5 godziny.
 
Pierwszy (9 przystanków) w parku podworskim poświęcony jest treściom historycznym. Będąc tu można obejrzeć pozostałości zabudowań dworskich i poznać ich przeszłość.
Drugi etap (7 przystanków) prowadzi na górę Chabówka (różnica wzniesień – 200 m). W trakcie podejścia można poznać budowę geologiczną terenu i dowiedzieć się, co to jest okno tektoniczne. 
Dla przyrodników interesujący będzie starodrzew lipowy w górnej części parku. Fragment rzadkiego dziś w Gorcach grądu jest miejscem gniazdowania wielu gatunków ptaków, m.in. dzięciołów, puszczyków, sikor, rudzików i pokrzewek. 
Do ciekawostek florystycznych należy stanowisko lilii złotogłów oraz bluszczu pospolitego.

Park dworski hr. Wodzicich - etap I

Prowadzi brukowanymi ścieżkami po parku dworskim Wodzickich – jego dolnej i górnej części. Na dziewięciu przystankach poznajemy przyrodę tego interesującego miejsca, a także historię parku i dworu w Porębie Wielkiej.
Zabytki architektury
Prawie wszystkie dawne zabudowania dworskie spłonęły w styczniu 1945 roku. Odbudowano tylko niektóre z nich, m.in. oficynę dworską z 1735 r. w której obecnie znajduje się Ośrodek Edukacyjny GPN. Ponadto zachowały się kamienne fundamenty i piwnice dworu zbudowanego w XVII w.
Najstarszym obiektem w parku jest wozownia - drewniany budyneczek, kryty gontem, z sygnaturką na dachu. Wybudowany został w II poł XVIII w. na kamiennym podpiwniczeniu będącym pozostałością jeszcze starszej budowli. Do budynku, od strony północnej przylega niewielka przybudówka, pełniąca niegdyś funkcję lodowni.
Drzewostan
Sam park założony został w poł. XVIII w. kiedy właścicielami majątku została rodzina Wodzickich. Przy jego tworzeniu wykorzystano naturalny drzewostan. Do dziś rośnie tu wiele starych, osiągających pomnikowe wymiary drzew. Próchniejący pień Wiązu Łokietka, który był najstarszym w Polsce przedstawicielem tego gatunku, to prawdziwy świadek historii okolicy. Charakter naturalnego grądu – zbiorowiska porastającego piętro pogórza w Gorcach – zachował tzw. park górny. Jego drzewostan tworzą głównie lipy – drobnolistna i szerokolistna, jawory i wiąz górski. W warstwie krzewów rosną dorodne głogi, bez czarny i czeremcha.

Obserwacje ornitologiczne
Duża liczba starych, dziuplastych drzew zapewnia warunki do życia dla wielu ptaków tj. szpak, zięba, sikory: modra i bogatka, rudzik, kapturka, dzięcioły: pstry i zielony, kos, kwiczoł, śpiewak, kowalik, a także puszczyk. Na stawach dworskich żerują krzyżówki oraz nurogęś.

Audioprzewodnik na kanale YouTube

Quest - park dworski hr. Wodzickich - poznajemy drzewa Zobacz więcej

Zobacz przebieg na mapie

Nawierzchnia Brukowane alejki, podjazd dla wózków na terenie parku dolnego. Park górny ścieżka żwirowana, gruntowa.
Uwagi Warto zwiedzić razem z audioprzewodnikiem. Udostępniona do wędrówki z psem.
Trasa z: Poręba Wielka, Krokus | mapa-turystyczna.pl
Trasa na stronie mapa-turystyczna.pl

Góra Chabówka - etap II

Ścieżka rozpoczyna się przy Dyrekcji GPN i prowadzi na położoną powyżej górę Chabówka. Długość trasy wynosi 2,5 km, a różnica wzniesień 200 m. Zapoznać się tutaj możemy z takimi zagadnieniami jak: las zniekształcony i półnaturalny, ekosystem polny, sukcesja lasu, dziko rosnące rośliny użytkowe
  • Odsłonięcie skał widoczne w potoku, przez który przechodzi ścieżka. Obszar ten leży w tzw. oknie tektonicznym Mszany Dolnej. Jest to fragment odsłonięcia płaszczowiny krośnieńskiej, zbudowanej z piaskowców drobnoziarnistych, łupków i margli. Skały te różnią się od typowych dla Gorców piaskowców gruboziarnistych i zlepieńców.
  • Stanowisko lilii złotogłów kwitnącej na początku lipca, a także jedyne w Gorczańskim Parku Narodowym stanowisko bluszczu pospolitego.
  • Panorama Gorców i Beskidu Wyspowego spod szczytu Chabówki.

Zobacz przebieg na mapie

Nawierzchnia Drewniane stopnie, przejście przez potok.
Uwagi Udostępniona do wędrówki z psem. Można wydłużyć wycieczkę na górę Potaczkową (szlak zielony i czarny).
Trasa przez: Rozejście szlaków | mapa-turystyczna.pl
Trasa na stronie mapa-turystyczna.pl