Idź do
Prawie przez pięć wieków silny wpływ na przyrodę Gorców wywierało pasterstwo. Niekorzystne dla lasów, było jednocześnie ważnym czynnikiem wzbogacającym przyrodę. W wyniku jego oddziaływania pojawiły się nowe gatunki i powstały nowe biocenozy. Polany reglowe mają bardzo duże znaczenie dla różnorodności gatunkowej flory i fauny Gorców. Obecnie stanowią jedynie 5% powierzchni Parku, na której występuje około 35% flory roślin naczyniowych GPN. 

Najkorzystniejszym terminem do organizacji wycieczek botanicznych jest koniec maja i czerwiec. Wtedy kwitnie większość roślin i rozpoznawanie ich jest stosunkowo łatwe. Można zaobserwować różnorodność kwiatów, wyróżnić podstawowe elementy ich budowy, poznać mechanizmy zapylania i wzajemne zależności pomiędzy kwiatami a owadami.

Proponowane trasy:
  • szlak dziesięciu polan - z Przełęczy Przysłop przez Kudłoń, przełęcz Borek na Halę Turbacz (szlak żółty) i dalej do Koninek (szlak niebieski),
  • z Łopusznej przez Jankówki na Zielenicę (szlak czarny), dalej przez Halę Młyńską, polanę Gabrowską i Halę Długą do schroniska pod Turbaczem (szlak czerwony) - powrót do Łopusznej (szlak niebieski),
  • Lubomierz przełęcz Przysłop przez Kudłoń (szlak żółty), dalej przez polanę Kudłoń, i Jastrzębie do Lubomierza (szlak czarny).