Idź do
Spośród 18 gatunków polskich płazów, w Gorcach żyje osiem. Najliczniej występuje żaba trawna, którą można obserwować wczesną wiosną, podczas godów w zbiornikach wody stojącej. Inni przedstawiciele płazów bezogonowych to kumak górski i ropucha szara. Ogoniaste reprezentują traszki: górska, karpacka, zwyczajna i grzebieniasta. Do tej grupy zaliczamy również salamandrę plamistą – największego krajowego płaza ogoniastego, a zarazem symbol naszego Parku. 

Na terenie GPN od kilku lat prowadzona jest czynna ochrona tej gromady kręgowców. Utrzymywane i odtwarzane są siedliska, zabezpieczane szlaki migracyjne. Obserwacje płazów można prowadzić wędrując wzdłuż dolin gorczańskich potoków. Warto zajrzeć w dolinę Kamienicy, Roztoki, Turbacza czy Olszowego Potoku, szczególnie wiosną i wczesnym latem, w okresie rozrodu płazów. Można wtedy poznać środowisko ich życia, zauważyć szczegóły i różnice w wyglądzie poszczególnych gatunków, prześledzić ich zachowania godowe, obejrzeć jaja i larwy.