Idź do

Kilka informacji na początek

  • Zapoznaj się z regulaminem i programem wolontariatu na dany rok. Realizacja zadań odbywa się zazwyczaj od wiosny do późnej jesieni. Jesteśmy również otwarci na pomysły poza przedstawionym programem. Zapraszamy do kontaktu. 
    Na wolontariat przyjmujemy wyłącznie osoby pełnoletnie. Nie prowadzimy wolontariatu rodzinnego. Każda osoba wysyła indywidualnie swoje zgłoszenie.  
  • Wolontariat grupowy
    Przez "grupę" rozumiemy firmę, stowarzyszenie, drużynę harcerską itp. W przypadku zgłaszania grupy, prosimy o bezpośredni kontakt i przesłanie wiadomości na adres gpn@gorcepn.pl