Idź do

Gajówka Mikołaja

Gajówka Mikołaja wybudowana ok. 1934 roku, z inicjatywy Stefana Lgockiego, współwłaściciela majątku ziemskiego w Łopusznej. W skład osady leśnej, położonej na lewym brzegu potoku Łopuszna, oprócz budynku mieszkalnego wchodziły: budynek gospodarczy i piwniczka. Obiekty otaczały niewielkie podwórko, zamknięte od strony potoku drewnianym ogrodzeniem. Przy budynkach znajdował się ogródek warzywny i pasieka Stefana Lgockiego. Właściciel planował także postawienie w pobliżu tartaku i elektrowi z turbiną wodną. Jednak plany pokrzyżował wybuch II wojny światowej.
      Pierwszym gospodarzem Gajówki został Mikołaj Kostkin, dawny żołnierz armii rosyjskiej, który jako jeniec przybył do Łopusznej w okresie I wojny światowej. Pełnił obowiązki gajowego aż do tragicznej śmierci w listopadzie 1946 roku. Historię jego życia można poznać w zakładce pt.          „ Mikołaj Kostkin – gajowy z Gorców”
      W okresie okupacji Gajówka stała się punktem kontaktowym dla działających w Gorcach organizacji niepodległościowych, tj. Konfederacji Tatrzańskiej i Armii Krajowej. Od drugiej połowy1944 roku, kiedy w Gorcach pojawiły się oddziały sowieckich partyzantów, bywali tu także członkowie zgrupowania Iwana Zołotara „Artura”. Podczas Wigilii Świąt Bożego Narodzenia w 1944 roku w Gajówce gościł sztab oddziału Ludowej Straży Bezpieczeństwa Józefa Kurasia „Ognia” oraz przedstawiciele Powiatowej Delegatury Rządu w Nowym Targu – Władysław Skibiński i Ludwik Kohutek. 
Niemcy dotarli tutaj zaledwie kilka razy i to dopiero pod koniec wojny. W styczniu 1944 roku w dolinie Łopusznej pojawiła się ekspedycja wojskowa w celu zlikwidowania bazy oddziału Ognia, zlokalizowanej w wąwozie potoku Spalony. Przybyli do osady leśnej Niemcy zabrali Mikołaja Kostkina, by wskazał im partyzancką kwaterę. Jednak Gajowy poprowadził ich drogą, która omijała obóz, ratując leśnym życie. 
W ostatnich dniach stycznia 1945 roku, w obawie przed nadchodzącym frontem, w Gajówce schroniło się kilkudziesięciu mieszkańców Łopusznej, między innymi właścicielka dworu Zofia Kietlińska z córką Janiną. Po II wojnieświatowej  osada i lasy w dolinie Łopusznej zarządzane były przez Lasy Państwowe.
      Po śmierci Mikołaja Kostkina, przez krótki czas w latach 50.tych XX wieku mieszkał w tym miejscu gajowy Bronisław Ambroż z rodziną. Do jego obowiązków należała m.in. opieka nad żubrami w Gorczańskim Rezerwacie Żubrów. Po tym epizodzie obiekt nie miał stałego gospodarza i powoli niszczał. Użytkowany był czasowo przez pracowników  Nadleśnictwa Nowy Targ.
      W 1988 roku Gajówka Mikołaja przeszła w zarząd Gorczańskiego Parku Narodowego. Grunt pod budynkami został zakupiony w 1993 roku. Dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Fundacji EkoFundusz w roku 2009 przeprowadzono gruntowny remont wszystkich budynków osady i adaptację do celów edukacyjnych i wystawienniczych. Wyremontowano wszystkie trzy obiekty, składające się na osadę leśną. W budynku mieszkalnym mieści się sala edukacyjna i ekspozycja, prezentująca gorczańską puszczę i jej mieszkańców, wydarzenia związane z gajówką Mikolaja z okresu II wojny światowej, sylwetkę gajowego Mikołaja Kostkina oraz historię ochrony przyrody w Gorcach. W dawnym budynku gospodarczym zorganizowano kancelarię leśniczego, gdzie prezenuje się m.in. sprzęty wykorzystywane dawniej do prac leśnych. Piwniczka przeznaczona jest do celów gospodarczych.