Idź do

Organizacja imprez

Informacje dot. zasad organizacji imprez edukacyjnych, turystycznych, sportowych i rekreacyjnych na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego:
  • Zgodnie z regulaminem dla odwiedzających GPN wszelkie imprezy edukacyjne, turystyczne, sportowe i rekreacyjne mogą odbywać się na terenie Parku wyłącznie za zgodą Dyrektora Parku. Zgoda wydawana jest na podstawie przedstawionego programu i regulaminu imprezy. 
  • Za bezpieczeństwo uczestników imprez zorganizowanych oraz za przestrzeganie przepisów w tym zakresie odpowiadają bezpośrednio organizatorzy imprez.
  • Zasady nie ujęte w regulaminie, a dotyczące korzystania z terenu Parku reguluje ustawa z 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Zarówno organizatorzy wycieczek grupowych jak i turyści indywidualni, przed wyjściem na wycieczkę powinni zapoznać się z:
  • zapisami ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich,
  • regulaminem dla odwiedzających Gorczański Park Narodowy.

Miejsca biwakowe

Organizacja ogniska dla grup zorganizowanych na terenie miejsc biwakowych Oberówka i Trusiówka: każdorazowa organizacja ogniska dla grupy zorganizowanej na terenie miejsc biwakowych podlega zgłoszeniu osobom obsługującym dane miejsce, leśniczemu danego Obwodu Ochronnego lub zgłoszenia w sekretariacie GPN organizator oraz uczestnicy imprez zobowiązani są do zapoznania i przestrzegania zapisów regulaminu miejsc biwakowych, uiszczenie stosownych opłat jest obowiązkiem organizatora.

Ważne telefony:

Obsługa miejsc biwakowych - Bartłomiej Palac - 888-952-371

Leśniczy O. O. Suhora - Michał Kosiarski - 660-490-273, 18 3317 010 (Oberówka)

Leśniczy O. O. Turbacz - Mieczysław Gomółka - 503-421-588 (Trusiówka)

Sekretariat GPN - 18 3317 207

Specjalista ds. udostępniania - Małgorzata Józefiak - 600-382-119 

 Nr konta GPN 87 1130 1150 0012 1253 5320 0002

Regulamin dla odwiedzających

Regulamin miejsc biwakowych i cennik opłat za udostępnianie