Idź do
Wędrując po Parku możemy poznać budowę geologiczną Gorców, rzeźbę terenu, spotkać się z wieloma zjawiskami geomorfologicznymi, zaznajomić się z ich przebiegiem i skutkami. Szczególnie atrakcyjny dla zainteresowanych tą dziedziną przyrody jest masyw Kudłonia i dolina Kamienicy. Szczególnie atrakcyjny dla zainteresowanych tą dziedziną przyrody jest masyw Kudłonia z licznymi wychodniami skalnymi. Polecamy wycieczkę czarnym szlakiem z Koniny do Lubomierza.

Równie bogata w geomorfologiczne osobliwości może być wyprawa doliną Kamienicy (niebieski szlak), następnie przez polanę Stawieniec na Gorc Troszacki (zielony) i dalej przez Adamówkę, Jaworzynkę do Lubomierza-Przysłop (żółty). Wiedzie ona przez liczne odsłonięcia geologiczne w obrębie koryta Kamienicy, rów rozpadlinowy pod polaną Stawieniec oraz rów grzbietowy na Jaworzynce.