Idź do
Gorczański PN należy do sieci „Natura 2000”. Główny kompleks Parku został włączony do niej jako Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków. Chronione na tym terenie są cenne gatunki, których liczebność kwalifikuje Gorce do międzynarodowych ptasich ostoi. Są to: głuszec, dzięcioł białogrzbiety, sóweczka i puszczyk uralski. Inne gatunki wymienione w Dyrektywie Ptasiej, stwierdzone w Ostoi Gorce, to: bocian czarny, trzmielojad, orzeł przedni, orlik krzykliwy, cietrzew, jarząbek, derkacz, puchacz, włochatka, dzięcioł zielonosiwy, dzięcioł czarny, dzięcioł trójpalczasty, muchołówka mała i gąsiorek. Podczas każdej wędrówki można prowadzić obserwacje ornitologiczne również wielu pospolicie występujących gatunków.

Przydatna będzie lornetka i wrażliwe ucho. Przyglądając się ptakom należy zwrócić uwagę na sylwetkę, ubarwienie, kształt dzioba i pazurów. Rozpoznawanie głosów może okazać się zbyt trudne, więc bardzo pomocne byłoby wcześniejsze wysłuchanie ptasich śpiewów, w czasie wycieczki warto mieć głosy poszczególnych gatunków nagrane w telefonie komórkowym. 

Ptaki Gorców można nasłuchiwać i obserwować na wszystkich dostępnych ścieżkach i szlakach Gorczańskiego Parku Narodowego.