Idź do
Skład Rady Naukowej GPN
Rada Naukowa Gorczańskiego Parku Narodowego
Rada Naukowa Gorczańskiego Parku Narodowego jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora parku narodowego. Członków tej rady w liczbie od 10 do 20 na kadencję trwającą 5 lat powołuje w drodze zarządzenia minister właściwy do spraw środowiska spośród działających na rzecz ochrony przyrody przedstawicieli nauki, praktyki i organizacji ekologicznych oraz właściwych miejscowo samorządów wojewódzkich i samorządów gminnych. Rada wybiera ze swojego grona przewodniczącego i zastępcę oraz uchwala regulamin działania.
Do zadań rady naukowej parku narodowego należy w szczególności:
1. Ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody
2. Opiniowanie projektu planu ochrony i zadań ochronnych
3. Ocena realizacji ustaleń planu ochrony, rocznych zadań ochronnych i skuteczności zabiegów ochronnych.
4. Opiniowanie programów badawczych i naukowych w zakresie ochrony przyrody
5. Przedstawienie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody i funkcjonowania parku narodowego

Zarządzeniem Ministra Klimatu z dnia 12 lutego 2020r. –została powołana  na kadencję w okresie od 13 luty 2020r. do 12 luty 2025r. Rada Naukowa Gorczańskiego Parku Narodowego w składzie:

1. dr inż. Małgorzata Bujoczek - Katedra Bioróżnorodności Leśnej, Wydział Leśny Uniwersytet Rolniczy Kraków
 
2. dr Mateusz Szczęch - Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Geografii          i Geologii, Uniwersytet Jagielloński Kraków
 
3. mgr  inż. Paweł Szczygieł - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych Kraków
 
4. mgr Małgorzata Mordarska-Duda - Regionalna Dyrekcja  Ochrony Środowiska Kraków
 
5. mgr inż. Ewa Goras - Instytut Rozwoju Miast i Regionów Kraków
 
6. mgr inż. Jerzy  Kapłon - Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK Kraków
 
7. dr Maciej Kozak - Specjalista z zakresu botaniki i mykologii
 
8. Stefan Kuchnia - Rada Gminy Kamienica
 
9. mgr inż. Bogdan Pęk - Zarząd Województwa Małopolskiego
 
10. mgr inż. Bogdan Potaczek - Rada Gminy Niedźwiedź
 
11. dr inż. Wojciech Różański - Katedra Bioróżnorodności Leśnej, Wydział Leśny Uniwersytet Rolniczy Kraków
 
12. Andrzej Runger - Rada Gminy Ochotnica  Dolna
 
13. mgr Jan Smarduch - Rada Gminy Nowy Targ
 
14. prof. dr hab. Jerzy Starzyk - Emerytowany pracownik Katedry Ochrony Ekosystemów Leśnych, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy, Kraków
 
15. prof. dr hab. Bronisław Szczęsny - Emerytowany pracownik Instytutu Ochrony Przyrody
Polska Akademia Nauk, Kraków
 
16. dr Kazimierz Walasz - Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne Kraków
 
17. dr inż. arch. Krzysztof  Wielgus - Instytut Architektury Krajobrazu, Wydział Architektury, Politechnika Krakowska
 
18. dr hab. Izabela Wierzbowska - Instytut Nauk o Środowisku Uniwersytet Jagielloński Kraków
 
19. Bolesław Żaba - Rada Gminy Mszana Dolna
 
20. dr hab. inż. Janusz Żuchowski - Emerytowany pracownik Katedry Zarządzania Zasobami Leśnymi, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy Kraków
Liczba odwiedzin:
338
Podmiot udostępniający informację:
Gorczański Park Narodowy
Informację wytworzył:
System
Informację opublikował:
Jerzy Gierczyk
Data publikacji:
05.12.2023
Data pierwotnej publikacji:
04.12.2023 11:42:16
Data ostatniej modyfikacji:
05.12.2023 09:47:59
Data przeniesienia do archiwum:
Brak danych
05.12.2023 09:47:59
Jerzy Gierczyk - Edycja artykułu
04.12.2023 15:12:56
Jerzy Gierczyk - Edycja artykułu
04.12.2023 15:10:36
Jerzy Gierczyk - Edycja artykułu
04.12.2023 15:09:54
Jerzy Gierczyk - Edycja artykułu
04.12.2023 13:00:04
Jerzy Gierczyk - Edycja artykułu
04.12.2023 12:58:26
Jerzy Gierczyk - Edycja artykułu
04.12.2023 11:42:16
Jerzy Gierczyk - Publikacja artykułu
mkis
Stronę wydano w ramach Projektu POIS.02.04.00-00-0001/15 „Promocja Parków Narodowych jako marki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020