Idź do

Dolina Kamienicy

Zapraszamy do odkrywania gorczańskiej przyrody! 

Ulotki z questami można również otrzymać w Ośrodku Edukacyjnym GPN w Porębie Wiekiej oraz w punkcie informacji turystycznej na polanie Trusiówka w Lubomierzu-Rekach.