Idź do

Wykup nieruchomości położonej na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego w trybie pierwokupu XII 2022

Zakup pojazdów zeroemisyjnych oraz punktów i stacji ładowania dla Gorczańskiego Parku Narodowego

Wykup nieruchomości położonych na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego 2021 r.

Wykup nieruchomości położonej na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego w trybie pierwokupu 2020 r.

Wykup nieruchomości położonej na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego w trybie pierwokupu VII 2020 r.

Wykorzystanie nowoczesnych technologii teledetekcyjnych w zarządzaniu zasobami przyrodniczymi Gorczańskiego Parku Narodowego oraz analiza aktualnego stanu i dynamiki chronionych ekosystemów.

Wykup nieruchomości położonej na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego w trybie pierwokupu 2019

Wykup nieruchomości położonej na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego w trybie pierwokupu X 2019

Wykup nieruchomości położonej na terenie Gorczańskiego Parku Narodowego w trybie pierwokupu 2018

Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej na obszarze zabytkowego założenia parkowego w Porębie Wielkiej. 2017 r.

Ochrona ekosystemów GorczańskiegoPN przed pożarami. 2014 r.

Termomodernizacja budynku Oficyny Dworskiej w Porębie Wielkiej 4 z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gorczańskim Parku Narodowym