Idź do
Turystyka piesza w GPN odbywa się na znakowanych szlakach turystycznych, szlakach spacerowych i ścieżkach edukacyjnych. W parku narodowym wolno poruszać się tylko wyznaczonymi szlakami i trasami. Uszanujmy gorczańską przyrodę i nie zakłócajmy spokoju bytującym tu zwierzętom. 

Turystyka piesza zorganizowana może się odbywać wyłącznie pod opieką przewodników beskidzkich, przodowników turystyki górskiej oraz pracowników Parku upoważnionych przez dyrektora GPN.

Znakowane szlaki turystyczne stanowią bazę do planowania wycieczek turystycznych, ich sieć uzupełniają szlaki spacerowe i ścieżki edukacyjne, które pozwalają zapętlić lub zaplanować alternatywną trasę powrotną. Poniżej przedstawiamy krótkie propozycje tras pod względem przyrodniczym.

Szlaki turystyczne

Na turystów odwiedzających Gorczański Park Narodowy czekają szlaki na Turbacz, Kudłoń czy Gorc, bogate pod względem przyrodniczym, kulturowym i krajobrazowym. Ich atrakcyjność oraz stopień trudności są bardzo zróżnicowane, dlatego planując wędrówkę warto przeczytać krótkie opisy.

Na terenie parku narodowego można poruszać się wyłącznie po wyznaczonych szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych. Pamiętaj, że takie miejsca powstały w celu ochrony przyrody, dlaczego ważne jest aby poruszać się tylko po oznakowanych szlakach i ścieżkach. Uszanujmy gorczańską przyrodę i nie zakłócajmy spokoju bytującym tu zwierzętom.  

Park narodowy można zwiedzać na wiele sposobów: pieszo, rowerem, konno oraz przy sprzyjających warunkach zimowych na nartach. Przed wyruszeniem na szlak należy zapoznać się z ich przeznaczeniem, tylko wybrane szlaki piesze są szlakami rowerowymi czy konnymi!

Szlaki turystyczne: 
 • czarny: polana Jastrzębie – Kudłoń – Kopa – granica GPN - Konina Halamy – Konina Natanki - Turbaczyk
 • czarny: polana pod Wysznią – Jankówki – Zielenica 
 • czerwony: Bardo – Stare Wierchy – Turbacz – Hala Długa – Zielenica – granica GPN
 • niebieski: Koninki Hucisko – Średnie – Hala Turbacz (granica GPN) - Turbacz (schronisko) 
 • niebieski: Lubomierz Rzeki – polana Koszarki (granica GPN) – Gorc – Hale Gorcowe
 • niebieski: Lubomierz Rzeki  – Trusiówka – Papieżówka – przełęcz Borek  
 • zielony: Poręba Wielka (park dworski) – góra Chabówka 
 • zielony: dolina Kamienicy – Stawieniec – Kudłoń
 • zielony: Hale Gorcowe – granica GPN –polana Jaworzyna Kamienicka – polna Gabrowska 
 • zielony: Koninki Kapliczka św. Rozalii - granica GPN (droga stokowa) – Tobołów – Suhora – Obidowiec – Stare Wierchy 
 • zielony: Niedźwiedź – Orkanówka - granica GPN – Turbaczyk – Hala Turbacz (granica GPN) - Turbacz (schronisko) 
 • żółty: Lubomierz Przysłop - granica GPN – Gorc Troszacki – Hala Turbacz (granica GPN) - Turbacz (schronisko)
 • żółty: Ochotnica Górna Jamne - Gorczańska Chata – Przechybka – polana Przysłop Dolny 
 • żółty: Poręba Górna - granica GPN – polana Pośrednie – Stare Wierchy
 • zielony: Poręba Górna – Jasionów – granica Parku

Szlaki spacerowe

Dla miłośników dłuższych wycieczek wyznaczono szlaki spacerowe, po łagodnie wznoszących się drogach stokowych w terenie łatwo dostępnym, o niewielkich różnicach wzniesień (dolina Kamienicy, Olszowego Potoku i potoku Turbacz). Umożliwiają zapoznanie się z różnorodnością gorczańskiej przyrody. Wszystkie szlaki spacerowe są oznaczone symbolem kwadrat biało-czerwony po przekątnej.

Szlaki spacerowe:
 • z Koninek Huciska przez uroczysko Pasieka do Koniny Potaszni, 
 • z Koninek Huciska doliną Olszowego Potoku na szczyt Tobołowa i zejście drogą stokową do Poręby Górnej,
 • z Koninek Huciska doliną potoku Turbacz do doliny Olszowego Potoku,
 • polana Potasznia (Konina) Brukowaną Drogą na przełęcz Borek i dalej niebieskim szlakiem do Rzek,
 • łącznik z Brukowanej Drogi pod polanę Kopa,
 • z doliny Kamienicy na polanę Jaworzyna Kamienicka i do Zbójnickiej Jamy,
 • z Ochotnicy Górnej Ustrzyka przez Suchą na Kiczorę,
 • z Łopusznej do Żubrowiska,
 • z doliny Łopusznej do obozu partyzanckiego pod Świnim Czołem.

Ścieżki edukacyjne 

Przygotowano je dla osób szczególnie zainteresowanych tematyką przyrodniczą i historyczno-kulturową Gorców. Rozmieszczenie ścieżek pozwala na odwiedzenie najciekawszych zakątków Gorczańskiego Parku Narodowego. Trasy ścieżek biegną zazwyczaj w formie pętli, dodatkowo można 
je wykorzystać przy planowaniu wycieczki jako łączniki lub trasy alternatywne istniejących szlaków turystycznych i spacerowych. 

Na początku każdej z nich znajduje się tablica z informacją ogólną i mapą. Oznakowanie ścieżek stanowi biały kwadrat z zielonym, ukośnym paskiem. Tematykę poruszoną na poszczególnych przystankach szczegółowo opisują przewodniki, które można nabyć w Ośrodku Edukacyjnym GPN i punktach informacji turystycznej w Porębie Wielkiej-Koninkach i Lubomierzu-Rzekach.

Ścieżki edukacyjne: 
 • Dolina potoku Turbacz
 • Na Turbaczyk
 • Wokół doliny Poręby
 • Park dworski hrabiów Wodzickich – góra Chabówka
 • Dolina Kamienicy
 • Dolina Gorcowego Potoku
 • Dolina potoku Jaszcze
 • Z Łopusznej na Jankówki
 • Z Turbacza na Jaworzynę Kamienicką

Różnorodność zagadnień omawianych na trasie umożliwia przeprowadzenie lekcji z wielu przedmiotów (biologia, geografia, historia). Bezpośredni kontakt z przyrodą oraz naturalne środki dydaktyczne mają pozytywny wpływ na atrakcyjność i efektywność zajęć.

Schematyczne mapy szlaków

Szlaki udostępnione do wędrówki z psem

Zakaz wprowadzania psów do parku narodowego wynika bezpośrednio z zapisów ustawy o ochronie przyrody. Wyjątkiem od tego zakazu są objęte miejsca wyznaczone w planie ochrony, psy pasterskie wprowadzane na obszary, na których dopuszczony jest wypas oraz psy asystujące w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).
W planie ochrony Gorczańskiego Parku Narodowego wyznaczono 6 odcinków szlaków, na których dopuszczalna jest wędrówka z psem na smyczy:    
 • szlak turystyczny czerwony: Rabka – Stare Wierchy – Turbacz – Zielenica – granica Parku,
 • szlak turystyczny niebieski w dolinie Kamienicy na odcinku Trusiówka - Papieżówka,
 • szlak turystyczny zielony: Koninki – Tobołów – Obidowiec – Stare Wierchy i odcinek ścieżki edukacyjnej „Wokół doliny Poręby”: polana Suhora - polana Młynarska tzw. Kopana Droga,
 • szlak spacerowy w dolinie Olszowego Potoku na odcinku Leśniczówka Hucisko – Czarne Błota,
 • szlak spacerowy w dolinie potoku Turbacz na odcinku Leśniczówka Hucisko – Stara Huta,
 • szlak spacerowy w dolinie Łopusznej na odcinku Gajówka Mikołaja - Żubrowisko.
Pies może nam towarzyszyć podczas spacerów po parku dworskim hr. Wodzickich w Porębie Wielkiej oraz na szlakach prowadzących wzdłuż granic GPN tj.:
 • szlak żółty/zielony – Ochotnica Górna – Przysłop Dolny – Gorc,                                
 • szlak niebieski – Gorc – Polana Gorc Kamienicki – Nowa Polana,                         
 • szlak żółty/czerwony – Poręba Górna – Przełęcz Pośrednie – Schronisko PTTK Stare Wierchy.                
Ważne! Szlaki prowadzące na Turbacz z Nowego Targu, Klikuszowej, Ostrowska i niebieski z Łopusznej są prowadzone poza obszarem parku narodowego. 

Na szlakach turystycznych psy obowiązkowo muszą być prowadzone na smyczy. Wprowadzanie psa do Parku może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie ekosystemów. Biegający luzem pies może stwarzać zagrożenie dla dzikich zwierząt (płoszenie, niszczenie lęgów). W każdym, nawet najbardziej udomowionym pupilu są geny drapieżnika i nie wiemy jak zachowa się w kontakcie z dzikimi zwierzętami. Pies na szlaku może stwarzać zagrożenie dla innych turystów, ponieważ cześć szlaków pieszych jest równocześnie udostępniona dla turystyki narciarskiej, rowerowej i konnej.

Szlaki udostępnione do wędrówki z psem

Wykaz szlaków