Idź do
Wędrując wskazanymi trasami możemy poznać zbiorowiska leśne Gorczańskiego Parku Narodowego, główne gatunki drzew i charakterystyczne rośliny runa. Możemy zbadać fitoklimat lasu (warunki termiczne, świetlne i wilgotnościowe), zaobserwować jego wielowarstwową budowę i bogactwo form życia w poszczególnych „piętrach”. Wnikliwym przyrodnikom z odpowiednim zasobem wiedzy uda się dostrzec wzajemne zależności pomiędzy mieszkańcami lasu i ich środowiskiem. W drzewostanach parku narodowego można obserwować kolejne etapy naturalnego procesu zamierania i odradzania się lasu.

Proponowane trasy:
  • Poręba Wielka - Koninki – Czoło Turbacza (szlak niebieski), dalej przez Halę Turbacz na przełęcz Borek (szlak żółty) i doliną Kamienicy do Lubomierza-Rzek (szlak niebieski),
  • Lubomierz-Rzeki wzdłuż doliny Kamienicy (szlak niebieski), następnie przez polanę Stawieniec na Kudłoń (szlak zielony), dalej na polanę Pustak (szlak żółty) i przez Figurki, Kopę do Koniny (szlak czarny).