Idź do
Ścieżka prowadzi Doliną Kamienicy – najdłuższej i najbardziej dzikiej rzeki w GPN. Długość całkowita proponowanej trasy wynosi 4,0 km a czas przejścia – ok. 2,5–3,5 godz.

Wędrówka rozpoczyna się przy odkrywce geologicznej ukazującej fliszową budowę Gorców. Nieco dalej można zobaczyć fragmenty dolnoreglowego boru jodłowo-świerkowego oraz charakterystyczne ziołorośla porastające brzegi potoku. Wzdłuż cieku, w małych zbiornikach wody stojącej żyją i rozmnażają się liczne płazy (żaba trawna, traszka górska i karpacka). Nad wodną roślinnością polują ważki. W dalszej drodze można zobaczyć fragmenty drzewostanów zniszczonych przez górskie wiatry. Otoczenie ścieżki obfituje w osuwiskowe formy rzeźby terenu. 
Na polanie Trusiówka znajdują się ślady 19.wiecznych hut szkła. Wyjątkowym miejscem jest „Papieżówka” – schron, w którym 1978 roku przebywał kardynał Karol Wojtyła.

Najciekawsze miejsca i obiekty:

  • budowa geologiczna Gorców – (przystanek 1 i 9) - odsłonięcie skalne z widocznymi warstwami skał osadowych: zlepieńców, piaskowców i łupków, czyli tzw. flisz karpacki. Przyglądając się skałom, można sobie wyobrazić jak powstały. Żwir, piasek i muł osadzał się na dnie zbiornika morskiego i z czasem pod wpływem ciśnienia i na skutek procesów chemicznych ulegał scementowaniu. Ponieważ wszystko odbywało się w zimnej wodzie morskiej w skałach nie znajdziemy wielu skamielin, jedynie ślady żerowania bezkręgowców - ichnoskamieliny (przystanek 9) lub hieroglify prądowe, które powstały w wyniku działania prądów morskich.
  • zbiorniki dla płazów (przystanek 4 i 8) - w ramach czynnej ochrony przyrody tworzymy i utrzymujemy małe zbiorniki wodne, jako miejsca lęgowe płazów (m.in. traszki górskiej, traszki karpackiej) oraz wielu bezkręgowców.
  • Papieżówka (przystanek 7) - Karol Wojtyła wędrował po Gorcach wielokrotnie. W 1976 roku spędził dwa tygodnie w dolinie Kamienicy. Szałas, w którym mieszkał oraz przylegającą polanę nazwano później Papieżówką.
  • młaka (przystanek 10) - powstała zagłębieniu osuwiska i jest zasilana przez kilka małych cieków. Miejsce to chętnie odwiedzają sarny, jelenie i dziki, by zażyć błotnej kąpieli. Znajdziemy tu też wiele gatunków roślin preferujących wilgotne podłoże, m.in. miętę długolistną, świerząbek orzęsiony, sitowie leśne oraz skrzyp leśny i błotny.

Sprawdź przebieg na mapie

Nawierzchnia Do Papieżówki (punkt 7) droga asfaltowa, możliwy wjazd wózkiem.
Uwagi Udostępniona do wędrówki z psem na odcinku Trusiówka - Papieżówka. Ze ścieżką na tym odcinku pokrywa się szlak niebieski, szlak rowerowy i konny.
Trasa: Trusiówka, odejście ścieżki edukacyjnej – Trusiówka, odejście ścieżki edukacyjnej | mapa-turystyczna.pl
Trasa na stronie mapa-turystyczna.pl
Quest - Dolina potoku Kamienica Zobacz więcej