Idź do

Biblioteka GPN

Biblioteka Gorczańskiego Parku Narodowego posiada zbiory o charakterze naukowym i popularnonaukowym z zakresu przyrody, ekologii, etnografii i historii oraz publikacje dotyczące zarówno Gorczańskiego Parku Narodowego, jak i Gorców. Do całości księgozbioru należą również prace doktorskie, magisterskie, Kronika Parku, Plan Ochrony GPN, przewodniki, odbitki artykułów oraz wycinki prasowe dotyczące GPN. Ponadto czasopisma będące w ciągłej prenumeracie np.: Chrońmy Przyrodę Ojczystą, Przegląd Leśniczy, Echa Leśne, Łowiec Polski, Przyroda Polska, Aura, Wierchy, Klucze do Oznaczania Owadów Polski, Ochrona Przyrody, Polish Botanical Journal, Sylwan, Przegląd Zoologiczny, Wiadomości Botaniczne, Wiadomości Ekologiczne. W bibliotece dostępne są również wydawnictwa z innych, polskich parków narodowych. Zbiory biblioteki liczą ok. 5.100 woluminów. 

    Zbiory biblioteczne GPN udostępniane są pracownikom Parku. Osoby z zewnątrz mogą skorzystać z zasobów biblioteki wyłącznie na miejscu.

Biblioteka GPN czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00 – 14.00
Miejsce: Ośrodek Edukacyjny GPN, Poręba Wielka 4 

 

Osoba odpowiedzialna za zbiory biblioteki i kontakt z Czytelnikami Paulina Widzisz 
tel.: (018) 33 – 17 – 944
e-mail: paulina.widzisz@gorcepn.pl