Idź do

Zapraszamy dzieci i dorosłych na bliskie spotkanie z przyrodą pod hasłem „W poszukiwaniu lata” 
Sobota – 6 lipca 2024, w programie:
  • 10.00 – 10.30 „Gdzie się ukrywa salamandra” – terenowa zabawa edukacyjna z niespodzianką;
  • 10.30– 11.00 - Ekspozycja przyrodniczo-historyczna – zwiedzanie z zagadkami;
  • 11.00 – 11.30 - Okiem foto-pułapki – projekcja krótkich filmów z życia dzikich zwierząt;
  • 11.30 – 12.00 - Chwytamy zapach lata, malujemy kolorami natury – odkrywamy przyrodę wszystkimi zmysłami;
  • 12.30 – 14.00 – W poszukiwaniu kózek, omomiłków i ryjkowców – idziemy na spacer przyrodniczy z lupą.