Idź do

Zapraszamy dzieci i dorosłych na bliskie spotkanie z przyrodą pod hasłem „Wyprawa Tropicieli” 
Sobota – 8 czerwca 2024, w programie:
• 10.00 - 10.30: Zwiedzanie wystawy przyrodniczo-historycznej z pracownikiem Parku.
• 10.30 - 11.00: Projekcja krótkich filmów przyrodniczych – o trudnym życiu drapieżnika i tajnej misji kornika.
• 11.00 - 12.00: Gry i zabawy przyrodnicze w plenerze: „Poznajemy tropy zwierząt”, „Kącik plastyczny” – możliwość samodzielnego wykonania pamiątek.
• 12.00 - 13.30: „Wyprawa odkrywców” – spacer przyrodniczy z poszukiwaniem hasła.