Idź do

Zaczynamy sezon 2024 w terenowej bazie edukacyjnej w Łopusznej. Zapraszamy dzieci i dorosłych na bliskie spotkanie z przyrodą.
Dzień otwarty w Gajówce Mikołaja w Łopusznej
Sobota – 11 maja 2024, w programie:
• 10.00 –10.30: Zwiedzanie wystawy przyrodniczo-historycznej z pracownikiem Parku.
• 10.30 – 12.00: Gry i zabawy przyrodnicze w plenerze: „Gdzie się ukrywa salamandra”, „Poznajemy tropy zwierząt”, „Wyprawa odkrywców” – Quest dla samodzielnych
• 11.00 – 12.30: „W poszukiwaniu wiosny” – spacer przyrodniczy z lupą prowadzi pracownik Parku
W godzinach 11.00 – 13.00 przy Gajówce będzie się palić ognisko – można upiec przyniesioną kiełbaskę, lub po prostu odpocząć przy herbacie.